Parterapi

Den høyeste terskelen for å oppsøke terapi er ofte den som gjelder utfordringer i en parrelasjon. Det står mye på spill og frykten for konsekvensene er ofte høy. Det handler om den dypeste del av det å være menneske - redselen for å bli forlatt og ønske om tilhørighet - tilknytning.

Vår oppgave er å støtte paret, erfaringene viser at parterapi ofte har gode resultater på kort tid. I parterapi handler støtten om å finne balansen mellom individuelle behov og behovet for et felles -  vi. Denne balansen blir ofte utfordret i dagens samfunn. Resultatet kan være konflikt, isolasjon eller i mange tilfeller seperasjon. I parterapi utforsker og utfordrer vi hvordan begges behov kan ivaretas på best mulig måte.

 

Del gjerne med andre: