“Bevegelse – vårt aller første språk”

Det är genom rörelse vi redan som spädbarn börjar utforska och uppleva vår omgivning  – och lär oss var vi är, med vem vi är och att vi är. Denna tidiga ordlösa kommunikation bidrar till att forma våra rörelsemönster, som i sin tur påverkar vårt sätt att relatera. Även om våra rörelsemönster förändras över tid så fortsätter den grund som etablerades tidigt att influera vår förmåga att vara i kontakt även som vuxna. Genom livet lär vi oss att mer uppmärksamma den verbala kommunikationen. När vi tränar oss på att lyssna till rörelsens ordlösa språk kan vi få värdefull information om existentiella teman, hur vi lever dem i vår vardag och hur framförallt vi kan uppmärksamma dem i den terapeutiska relationen.

Developmental Somatic Psychotherapy, grundat av Dr. Ruella Frank, är en relationell och rörelseorienterad form av gestaltterapi som tydligt utgår från ett fenomenologiskt perspektiv. Genom upplevelsebaserade övningar varvat med teori, demonstrationer och samtal kommer deltagarna att lära sig mer om sina grundläggande rörelsemönster och hur de påverkar deras sätt att relatera och vara i kontakt. Vi kommer att applicera den förståelsen på det terapeutiska mötet.

Dato:   Lørdag 27. og søndag 28. april 2019, kl. 10.00 – 17.00.

Sted:   Oslo

Pris:   Kr. 4.000,-  betales ved påmelding.

Påmelding/spørsmål:    Epost: vibeke@visnes.no, Mobil: + 47 41 55 67 90

Kursleder:

Helena Kallner, gestaltterapeut MSc.

Sertifisert lærer og veileder av DSP, etablerer nå det europeiske institutt for utdanning i DSP i Stockholm. PHD prosjekt ved Metanoia Institute om bevegelse i psykoterapi. Med i ledelsen av Relational Change, London og arbeider som terapeut i Stockholm. www.movingstudies.com

Assisterende kursleder:

Vibeke Visnes, gestaltterapeut MNGF.

Vibeke har grunn-, etter- og veileder-utdanning fra NGI, DSP med Ruella Frank og Dr. prosjekt om relasjon og kontakt ved Metanoia Institute i London. En av initiativtakerne til BA21.no. www.ba.21.no/www.visnes.no

Helena Kallner DSP
Del gjerne med andre: