Samtaleterapi

I samtaleterapi møter vi deg med det du har på hjertet. Vi har en helhetlig tilnærming, og er opptatt av at kropp, tanker og følelser henger sammen. Vi tar utgangspunkt i det som er her og nå, og om du står i en vanskelig livssituasjon eller rett og slett ønsker en høyere livskvalitet, vil vi gjerne støtte og veilede deg i din prosess. En terapeutisk prosess kan vare i alt fra noen måneder til år, avhengig av temaene du har med deg. Samtaleterapi handler først og fremst om den gode, åpne dialogen, men vi kan også jobbe med kroppsbevissthet, tegning, rollespill, visualisering eller andre kreative metoder dersom du føler at dette er nyttig. 

Noen grunner til å oppsøke terapi kan være:

 • Behov for å sortere tanker og følelser
 • Vedvarende uro
 • Sjokk/traume
 • Utmattelsestilstander
 • Nedstemthet
 • Spiseforstyrrelser
 • Livskriser - sorg - tap
 • Å leve med en diagnose

 

 • Stressmestring
 • Tilbake til jobb
 • Tilknytningsproblematikk
 • Pårørende til psykisk og fysisk syke
 • Overganger i livet
 • Vanskelig valgsituasjon
 • Relasjonsproblematikk (jobb og privat)
 • Mobbing

Alle våre terapeuter tilbyr samtaleterapi.

Del gjerne med andre: