Veiledning

Veiledning bygger på prinsippet om at hvert menneske har sine subjektive opplevelser av virkeligheten, og at en felles forståelse skapes i utvekslingen mellom den enkelte og andre. Erkjennelsen oppstår gjennom dialogen. Det er i samspill og i møte med andre vi merker hvordan vi påvirker og blir påvirket.

I en veiledningsprosess vil du oppleve å bli mer bevisst din rolle i samspillet med andre – oppleve å få flere valgmuligheter og at det blir enklere å velge – du vil bli tryggere på hva som er din egenart – dine styrker og hvor du er sårbar og trenger støtte. 

Vi tilbyr veiledning for deg som har behov for jevnlig veiledning og støtte til egen praksis. Veiledning kan gå over en kortere perioden, men det kan også være et langvarig "partnerskap" mellom veileder og den som veiledes.

Veiledning kan også være et tiltak i forbindelse med å støtte deg i å stå i jobb eller i å vende tilbake i jobb.

Veiledning kan skje individuelt og i gruppe. I en gruppe lærer vi i tillegg av hverandre og styrker læringsmiljøet i hele gruppen. Resultatet er økt mestring på individnivå og en bedre fungerende gruppe som lærer å lære og evner å dele kunnskap.

 

Veiledning er kompetanseutvikling i praksis – læring intergreres der og da.

Del gjerne med andre: