Gruppeterapi med Vibeke Visnes. Oppstart torsdag 1. november
with Ingen kommentarer

We shape in relation Terapigruppe for studenter som søker personlig og faglig utvikling i gruppe. Oppstart 4. september I en gruppe kan vi over tid utforske hvem vi blir sammen med andre mennesker og merke hvordan gruppa blir forskjellig fra … Read More

Del gjerne med andre:
Tilknytningsteori anvendt på parrelasjoner
with Ingen kommentarer

Voksnes tilknytning er et forskningsfelt i vekst. I denne artikkelen sammenfattes noe av forskningen om sammenhenger mellom tilknytning og ulike aspekter ved voksnes parforhold. Tidsskrift for Norsk Psykologforening nr. 6/2012. Tilknytning i parforhold

Del gjerne med andre:
Hjelp på egne premisser
with Ingen kommentarer

Det nytter ikke å få til en forandring innen psykisk helsevern før vi skroter sykdomsmodellen, sier Mette Ellingsdalen, leder for Menneskerettighetsutvalget i We Shall Overcome. Les mer her.    

Del gjerne med andre:
Regulering som nøkkelbegrep og toleransevinduet som modell i en ny traumepsykologi
with Ingen kommentarer

I de senere årene har utviklings- og traumepsykologien beveget seg fra å være ganske adskilte til å bli høyst integrerte disipliner. En årsak til integreringen er den voksende dokumentasjonen av de store konsekvensene traumer ofte får når de skjer i … Read More

Del gjerne med andre:
Diagnoser skjuler jenters raseri
with Ingen kommentarer

Økte forventninger om å være flinke, snille og pene skaper et sinne mange jenter stumt vender mot seg selv. Å stemple raseriets symptomer med en diagnose, skjuler hvor mye det koster jentene å tilpasse seg samfunnets krav, skriver Per Are … Read More

Del gjerne med andre:
Meningen med kroppen
with Ingen kommentarer

I temaene sykdom, skade og overvekt er det én metafor som går igjen: kampen mot kroppen. Det er da også disse temaene som dukker opp hvis man søker etter frasen i Google. Pasienter må slåss mot kropper som har blitt … Read More

Del gjerne med andre:
En grunnholdning av medfølelse
with Ingen kommentarer

Hva trenger vi når vonde ting skjer? På det mest grunnleggende planet trenger vi at noen oppfatter vår lidelse og er villig til å ta inn over seg hvordan vi har det. Medfølelse er et tilsvar til både en tragisk … Read More

Del gjerne med andre:
Hjerne, relasjon og utvikling
with Ingen kommentarer

Perry viser hvordan nevrobiologien løser psykologiens problem. Psykologien har visst at barndommen var viktig, men vi har aldri forstått mekanismene. Nevrobiologien gir oss svarene. Nå vet vi hvordan krenkelser og omsorgssvikt former hjernen. Da lærer vi hvordan krenkelser former hjernens … Read More

Del gjerne med andre:
Meningsskaping – en diamant i psykoterapi
with Ingen kommentarer

Vi vet at psykoterapi er virksomt, og at de ulike terapiretningene er omtrent like virksomme. Imidlertid vet vi ikke helt hva som virker. Innenfor alle psykoterapiretninger er det imidlertid sentralt å skape mening. Klienten forstår ikke seg selv og sine … Read More

Del gjerne med andre: