Vår virksomhet rettet mot bedrifter

God psykisk helse er avgjørende for sterke prestasjoner og robuste organisasjoner. Vi tilbyr hjelp når dine ansatte trenger det. Vi innleder alle samarbeid med en kartlegging av situasjonen før vi tilpasser det videre arbeid til den enkelte. Har bedriften en samarbeidsavtale, kan den ansatte ta direkte kontakt med oss og vi garanterer en første konsultasjon innen en uke.

Individuelle samtaler

Individuelle samtaler anbefales når du som enkeltperson har det vanskelig. En profesjonell og taushetsbelagt samtale kan hjelpe deg med å sortere tankene, øke forståelsen for hva som skjer og bidra til å utvide ditt handlingsrepertoar og din mestringsevne. Samtalen er et rom for refleksjon og personlig utvikling. Hva kan bedre din trivsel og din livskvalitet? Slike samtaler kan være forebyggende møt økt fravær, nedsatt konsentrasjonsevne og ved samlivsbrudd. Les mer om individuelle samtaler her.

Konflikthåndtering

Samarbeidsproblemer, trakassering og konflikter på arbeidsplassen er ressurskrevende og kan lede til redusert resultatoppnåelse. Det er viktig å gripe fatt i samarbeidsproblemer tidlig, og ha et bevisst forhold til valg av strategi. Vi tilbyr veiledende samtaler for ledere som står ovenfor relasjonelle utfordringer i jobben og personlige, taushetsbelagte samtaler for den enkelte medarbeider.Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere hvordan dere kan snu en vanskelig situasjon på arbeidsplassen.Les mer her.

Debrief og krisehåndtering

Debriefing er en samlebetegnelse på intervensjoner som finner sted kort tid etter en potensielt traumatiserende hendelse slik som naturkatastrofer, skyteepisoder, vold, overgrep, ulykker og andre situasjoner som innebærer frykt, skader, ekstremt ubehag og alvorlig krenkelse. Ønsker du å vite mer - les her

Støtte til ansatte ved samlivsbrudd

Som arbeidsgiver er det viktig å komme på banen for å få ned sykefraværet som er knyttet til samlivsbrudd. Undersøkelsen «Sorg uten blomster» viser at profesjonell støtte kan redusere traumet rundt et brudd og det relaterte sykefravær.

  • Omkring halvparten av alle samliv ender med brudd.
  • Hver fjerde foreldre som gjennomgår et samlivsbrudd blir sykemeldt som følge.
  • I gjennomsnitt varer sykemeldingen 28,3 dager.
  • I tillegg får tre av fire (74 %) problemer med nedstemthet og konsentrasjonsvansker på jobben samt nedsatt yteevne i en periode som varer i gjennomsnittlig 7,7 måneder.
  • De økonomiske kostnadene som betales av både arbeidsgiver og det offentlige vil sammenlagt beløpe seg til over sytti tusen kroner (tall fra 2006).

Flere av våre terapeuter tilbyr parterapi

Del gjerne med andre: