Coaching

Coachen veileder og motiverer gjennom samtale og aktiv lytting, og kan slik føre til bevisstgjøring og økt selvinnsikt. Det er i samspill og i møte med andre vi merker hvordan vi påvirker og blir påvirket. Ved å gå inn i en coachingprosess, vil du oppleve å bli mer bevisst din rolle i samspillet med andre, oppleve å få flere valgmuligheter og at det blir enklere å velge. Du vil bli tryggere på hva som er din egenart, på hva som er dine styrker, og på hvor du er sårbar og trenger støtte. Temaer som tas opp i coaching kan være:

  • dilemma/etikk/livssyn
  • tro/verdispørsmål
  • motivasjon/stagnasjon
  • konflikt/relasjoner
  • selvutvikling/vekst
  • karriereveiledning/livsvalg
  • tidsklemme/balanse
  • langtidssykemeldte/tilbake på jobb

 

 

Del gjerne med andre: