KATRINE BORGEN

Gestaltpsykoterapeut MNGF

Dr. Med. Vet.

 

- tilbyr individualterapi, parterapi og holder grupper, kurs og seminarer.

FOKUS

Jeg har fokus på helheten; sammen er vi større enn summen av delene. Våre tanker, følelser og handlinger henger sammen med hva og hvem vi møter i hverdagens omgivelser, men også det vi har opplevd tidligere i livet.

Å bli klar over hvordan vi kommuniserer med og påvirker hverandre, både med og uten ord, er kilde til innsikt i endringspotensiale, både hos enkeltpersoner og i organisasjoner.

Som terapeut og samtalepartner vil jeg både støtte og utfordre deg. Jeg legger vekt på å skape en trygg relasjon der vi sammen kan utforske sammenhenger og muligheter du ikke så lett ser alene. Jeg er opptatt av å tydeliggjøre og anerkjenne det som er, her og nå, gjennom aktiv tilstedeværelse og dialog.

ERFARING

Jeg har erfaring med Gestaltterapi og -teori siden 2002; som klient, workshopdeltager, student, kursholder og terapeut i egen praksis. Jeg har mange år jobbet med egne livsutfordringer gjennom psykoterapi, yoga, mindfulness og buddhistisk meditasjon. Jeg har opplevd medaljens bakside ved det å ha høye ambisjoner og stille store krav til egne prestasjoner og vet hvor viktig det kan være å ha en samtalepartner som lytter, forstår og motiverer, og som bidrar med å sette ting i perspektiv.

Som terapeut har jeg spesielt erfaring med barn og ungdom, eksistensielle kriser og valgprosesser, spiseforstyrrelser og traumer.

Jeg blir beskrevet som en tydelig pedagogisk formidler som brenner for kommunikasjon, både skriftlig og muntlig; – hvordan se saken fra flere synsvinkler og best mulig forstå hverandre.

Jeg har videre en lang akademisk karriere innen tverrfaglige miljøer, der samfunnsnyttig anvendelse av forskningsresultater står sentralt.
I den sammenheng har jeg arbeidet med beredskap og krisehåndtering, undervisning og videreutdanning, både nasjonalt og internasjonalt innen folkehelsefeltet.

UTDANNING

Jeg har toårig spesialisering innen bevegelses- og kroppsrelatert psykoterapi hos Dr. Ruella Frank (Phd) i New York.
Jeg er utdannet Gestaltterapeut MNGF fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole i Oslo.
Jeg har veterinærmedisinsk embetseksamen og doktorgrad fra Norges Veterinærhøgskole, samt en to-årig europeisk feltepidemiologiutdanning (EPIET) fra Nederland.

PUBLIKASJONER

Borgen K. (2014). Konfluens - kvelende eller helende? Norsk Gestalttidsskrift (11)2, 58-67.

Borgen K. (2013). Gammal dritt!!! Kreativ tilpasning og arbeid med klienter utsatt for langvarig traume. Norsk Gestalttidsskrift (10)2, 56-66.

BA21 psykoterapi & veiledning

Katrine Borgen

Bygdøy Allè 21 Oslo 0262

+47 930 27 764

Du finner mer informasjon om meg på min nettside: www.katrineborgen.no eller Facebook og Linkedin.

Del gjerne med andre: