Personvernerklæring

BA21 Psykoterapi & Veiledning er ikke et eget juridisk objekt, men et faglig felleskap av psykoterapeuter. Psykoterapeutene i vårt fellesskap forplikter seg til å være medlem i en fagforening og å følge foreningen sine faglige og etiske prinsipper for fagutøvelse, faglig oppdatering og veiledning på egen praksis. Alle må følge opp regelverket om persvern (GDPR) som ble innført i 2018. Dette innebærer at våre terapeuter skal fremlegge sine klienter en personvernerklærimg der det på en forståelig måte framgår hvordan de behandler personvernopplysninger og hva klienter må foreta seg for å få innsyn i og eventuelt slette disse. Våre terapeuter følger Norsk Gestaltterapeut Forenings sine normer for dette arbeidet.

Del gjerne med andre: