Parterapi

Den høyeste terskelen for å oppsøke terapi er ofte den som gjelder utfordringer i en parrelasjon. Det står mye på spill og frykten for konsekvensene er ofte høy. Det handler om den dypeste del av det å være menneske - redselen for å bli forlatt og ønske om tilhørighet - tilknytning.

Vår oppgave er å støtte paret, erfaringene viser at parterapi ofte har gode resultater på kort tid. I parterapi handler støtten om å finne balansen mellom individuelle behov og behovet for et felles -  vi. Denne balansen blir ofte utfordret i dagens samfunn. Resultatet kan være konflikt, isolasjon eller i mange tilfeller seperasjon. I parterapi utforsker og utfordrer vi hvordan begges behov kan ivaretas på best mulig måte.

Hvis du ønsker mer informasjon om vårt tilbud til par, ta kontakt med èn av våre terapeuter som tilbyr dette: Margareta UsterudVibeke Visnes. Katrine Borgen, Vigdis Fodnes

 

Del gjerne med andre: