“Vi formes i relasjon”

En introduksjonsworkshop til Developmental Somatic Psycotherapy (DSP) av Ruella Frank

 Dette er en introduksjonsworkshop til utviklingsteori i et gestaltperspektiv. Dr. Ruella Frank har forsket på spedbarn og mødres non-verbale kommunikasjon, deres bevegelsesmønster i samspill, og har, basert på dette, skapt en sammenhengende teori, som kan knyttes til all gestaltteori. Det handler om hvordan vi regulerer oss i våre omgivelser og søker relasjoner og kontakt.

I denne workshopen introduserer jeg de vesentligste begrepene; fundamentale bevegelser, dimensjoner og kvaliteter. Teorien er en praksis og ikke en teknikk og læring skjer gjennom egne erfaringer. Workshopen er en kombinasjon av øvelser, egne prosesser og refleksjoner, der vi knytter teorien til erfaringer og hvordan vi kan bruke disse for egen utvikling og i terapirommet. Det er plass til kun 8 personer i gruppen, da jeg ønsker et trygt rom der vi sammen kan utforske og samtale om denne dyptgående og vakre praksisen.

Dato:  Lørdag 30. og søndag 31. oktober 2021, kl. 10.00 – 17.00.

Sted:   Oslo

Pris:   Kr. 4.500,-  betales ved påmelding.

Påmelding/spørsmål:    

Epost: vibeke@visnes.no, 

Mobil: + 47 41 55 67 90

Kursleder:

Vibeke Visnes, MSc, Gestaltterapeut og -veileder MNGF. Jeg har grunn-, etter- og veilederutdanning fra NGI, Advanced Training Sertifisering i DSP med Dr. Ruella Frank og er i gang med videreutdanning i veiledning med Dr. Marguerita Spagnulo-Lobb i Italia. Jeg skriver på et doktorgradsprosjekt i psykoterapi om relasjon og kontakt ved Metanoia Institute i London, har egen praksis i BA21, som jeg har vært med på å etablere, og jeg underviser ved NGI.

Del gjerne med andre: