Vil dere delta i forskningsprosjektet

“A Gestalt Model of Domains in Couples Work”?

I forbindelse med mitt doktorgradsprosjekt ved Metanoia Institute, Middlesex University i London, søker jeg par som vil i parterapi.

Jeg undersøker relasjonelle utfordringer i parterapi og hvordan terapeuten kan støtte paret i deres dialog og relasjonen mellom dem. Jeg utvikler en modell til bruk for (gestalt-) terapeuter og terapeutene skal utforske hvordan de kan bruke denne i terapien.

Det er rekruttert 6 parterapeuter til studien og disse skal arbeide med to par hver. Terapeutene holder til i Oslo, Moss, Fredrikstad, Stavanger og Trondheim, så hvis du og din partner vil delta, må dere ha mulighet til å gå i terapi i et av disse områdene. Dere får da tildelt en terapeut og dere vil motta fem sesjoner à 1,5 timer vederlagsfritt. Dersom det er naturlig at terapien avsluttes før, må dere ikke fullføre alle fem ganger. Ønsker dere å fortsette hos terapeuten, kan dere avtale dette direkte til vanlige betingelser. Det kreves ingen spesiell problematikk, kjennskap til parterapi eller annen terapi i forkant. All terapi er anonymisert, og dere vil ikke gjenkjennes i noe materiale. Dette er nærmere beskrevet i etisk informasjon og godkjenning som dere mottar og skal signere før oppstart av terapien.

Dersom du/dere er interessert og vil melde dere eller om dere ønsker nærmere informasjon, ta kontakt pr. mail vibeke@visnes.no. Oppstart vil være i uke 5, 2021.

Del gjerne med andre: