Om BA21

BA21 Psykoterapi & Veiledning er et faglig og profesjonelt fellesskap av psykoterapeuter og veiledere. Vi er et tilbud rettet mot privatpersoner og bedrifter. Vi tilbyr psykoterapi og samtaler, individuelt, for par og grupper. Vi inngår samarbeidsavtaler med bedrifter og tilbyr aktuelle seminarer og foredrag for dere som er opptatt av å inspirere til og å utvikle relasjonell kompetanse.

Kort ventetid - rask respons
Du kan ta direkte kontakt og trenger ingen henvisning fra fastlegen. Vi samarbeider gjerne med legen din. Det er noen ganger nødvendig og ønskelig, dersom du selv vil. Vi har ingen refusjonsavtale med det offentlige. Du må derfor betale for samtalene selv.

Behandlingsmetoder

Felles for vår tilnærming er et helhetlig syn på mennesket: vi arbeider ut fra at kropp og sinn utgjør en enhet, og at vi mennesker er del av en større helhet. Vårt utgangspunkt er at alle mennesker har iboende muligheter til å mestre sine egne liv og vi arbeider bevisst med å mobilisere den enkeltes ressurser. Vi jobber prosessorientert med utgangspunkt i samtalen. En trygg og tillitsfull relasjon er en viktig forutsetning i arbeidet. I tillegg til samtalen benytter vi forskjellige verktøy, som for eksempel bevegelse, tegning/maling, rollespill, stolarbeid og drømmearbeid, avhengig av klientens behov og prosess.

Våre terapeuter har tilleggsutdannelser og kurser som styrker vår praksis, individualiserer og spisser den enkeltes tilnærming. Eksempler på slike kan være yoga, dans/bevegelse, mindfulness, meditasjon, NLP, prosesskriving, kreative teknikker, kunstfag mv. Du finner mer informasjon i omtalen av Våre terapeuter.

Vil du vite mer:

Gestaltterapi
Psykosyntese
Somatic Experience
Emosjonsfokusert terapi
Psykoterapi

Å gå i terapi

Å gå i terapi betyr at du, avhengig av ditt behov og din situasjon, kommer regelmessig til samtale. I begynnelsen er det en fordel å komme ukentlig slik at vi kan bli kjent og komme godt i gang. Hvor lenge du skal gå i terapi, er helt avhengig av hvorfor du kommer. Hver time varer vanligvis 60 minutter.

Du må ikke ha med deg et tema hver gang du kommer. Vi jobber med det som dukker opp i møtet mellom oss – det er altså ingen forberedelser eller hjemmelekser, medmindre du har ønske om det. Vår forventning til deg er at du holder timeavtalen, betaler som avtalt og ikke avslutter terapien uten at vi har hatt en avsluttende time sammen.

Det sies at terapi er for godt til å bare forbeholdes syke mennesker og vi er langt på vei enige. Det er en unik mulighet for alle som er nysgjerrige på å utforske sitt liv og sine muligheter.

Change occurs when one becomes what he is,
not when he tries to become what he is not.
One must first fully experience what one is,
before recognizing the alternatives of what may be.

- Arnold Beisser

Psykoterapi virker

En gjennomsnittlig klient som mottar psykoterapi, klarer seg etter behandlingen bedre enn 80% av de klienter som ikke mottar psykoterapi (Duncan et al. 2010. The Heart & Soul of Change). Studiene viser at psykoterapeutisk behandling fungerer forbausende bra og skaper varig endring for klientene.

Metastudier viser at det er virksomme fellesfaktorer på tvers av de ulike behandlingsmetodene som gjør størst utslag for effekten av terapi. Metoden blir underordnet den terapeutsike relasjonen og terapeutens evne til å tilpasse sine intervensjoner og behandlingsopplegg til klienten og til å formilde sin metode på en måte som er troverdig for klienten og som gir klienten tro og håp om bedring.

Våre terapeuter er utdannet innen psykoterapeutiske retninger hvor nettopp relasjonen og aktivering av klientens egne ressurser er metoden.

Believe those who are seeking the truth, doubt those who found it.

- André Gide

Del gjerne med andre: