ANN KUNISH

- tilbyr terapi og coaching på norsk og engelsk for individer og par samt holder terapigrupper.

Endring skjer når jeg blir den jeg er, ikke når jeg prøver å bli noe jeg ikke er.

- Beisser

FOKUS

Jeg er opptatt av å møte deg der du er i livet, uansett om du trenger støtte i en vanskelig situasjon eller er interessert i personlig utvikling. Hos meg jobber vi sammen for å tydeliggjøre hvilke valg du har. Jeg er spesielt interessert i det som ofte kalles for psykiske problemer. Angst, depresjon, spiseforstyrrelser, tvangstanker og andre plager er de måtene vi klarer å møte vanskelige livssituasjoner eller adaptere til overveldende opplevelser. Det er mye kreativitet i slike lidelser — de kan lære oss mye om oss selv og mestring hvis vi utførske situasjonen  med åpenhet og nysgjerrighet.

ERFARING

Jeg har jobbet fulltid som psykoterapeut og coach siden januar 2019, og er medlem av redaksjonen for fagmagasinet utgitt av Norsk Gestaltterapeut Forening. Fra før har jeg 18 års erfaring som leder i Oslo kommune og jobbet 12 år som frilans som profesjonell orkestermusiker, hovedsaklig i KORK, men også i Den Norske Opera orkester og Oslo Filharmoniske Orkester. Siden 2017 har jeg ledet likepersonsarbeid i Norsk forening for slagrammede. Jeg hadde selv hjerneslag i 2013, og har erfaring med å støtte klienter som har opplevde hjerneslag eller andre eksistensielle og medisinske kriser og deres pårørende. Jeg har hatt en meditasjonspraksis i ca 30 år, og praktiserer qigong og taichi.

UTDANNING

Jeg er utdannet gestaltpsykoterapeut MNGF og gestaltcoach MGPO fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI). For tiden tar jeg videreutdanning på NGI og i Italia på Instituto di Gestalt HHC. Jeg deltar ofte på workshops, konferanser og kurs hos anerkjente psykoterapeuter, coacher og psykologer, og er spesielt interessert i psykopatologi sett fra et gestaltperspektiv. Fra før har jeg en bachelor- og mastergrad i musikk  fra henholdsvis USA og Norges musikkhøgskole samt en mastergrad i øst asiatisk lingvistikk/kinesisk fra Universitet i Oslo.

BA21 psykoterapi & veiledning

Ann Kunish

Bygdøy Allè 21 Oslo 0262

+47 92469395

Du finner mer informasjon om meg på min nettside: www.gestalttjenester.com eller Facebook og Linkedin.

Del gjerne med andre: