CARINA HENSKE

Carina Henske tilbyr terapi og samtaler for voksne, par, ungdom, barn og grupper.


FOKUS

Jeg tror på at du kan skape positive endringer i livet, og selv påvirke hvordan du har det. Ved å bli bedre kjent med deg selv, blir det også enklere å se ditt eget potensiale, muligheter og begrensninger. Kropp, tanker og følelser henger sammen, og vi utforsker hvordan du kan bli mer bevisst følelser, reaksjoner og handlinger. På den måten blir du bedre kjent med deg selv og kan se flere valgmuligheter. Når du blir mer klar over hva du gjør, hvordan du påvirker andre og selv blir påvirket, kan du velge å gjøre det annerledes. Jeg møter og støtter deg der du er, uten å dømme.

ERFARING

Etter 20 år i kommunikasjonsbransjen startet jeg i 2015 egen praksis som gestaltterapeut, og jobber nå som terapeut på fulltid. Alle mennesker er unike og jeg jobber derfor på ulike måter avhengig av hvem jeg møter. Klientene som kommer til meg har forskjellige utgangspunkter og utfordringer, og jeg er vant til å arbeide med mange forskjellige temaer og problemstillinger. Det kan for eksempel være lav selvfølelse, utfordringer i parforhold, valg, traumer, egenomsorg, grensesetting, ensomhet, forventningspress, stress, uro, nedstemthet eller kommunikasjon. Jeg har tidligere jobbet som kommunikasjonssjef, kommunikasjonsrådgiver og journalist, og har alltid vært opptatt av mennesker, relasjoner og hvordan vi påvirker hverandre.

UTDANNING

Jeg har en 4-årig utdannelse i gestaltterapi fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. For tiden utdanner jeg meg videre innen traumeterapi. Jeg har fra tidligere en cand.mag-grad fra Universitetet i Oslo med psykologi, journalistikk, sosialantropologi og idéhistorie.

BA21 psykoterapi & veiledning

Carina Henske

Bygdøy Allè 21 Oslo 0262

+47 901 90 187

Du finner mer informasjon på min nettside carinahenske.no

Del gjerne med andre: