Gry Widerberg

- tilbyr individualterapi for voksne og ungdom.

Det er ved å bli den du er,

og ikke prøve å være noe du ikke er,

at endring kan skje.

Arnold Beisser 1925-1991 (gestaltterapeut/psykiater)

FOKUS

Livet er i stadig forandring og utvikling. Alle får vi utfordringer og enkelte kan være så store at de er vanskelig å bære. Sentralt i terapirommet er trygghet og møte med et medmenneske, som igjen er grunnlaget for sammen å jobbe slik at klienten blir i stand til å hjelpe seg selv til å få det bedre. Jeg er oppriktig interessert i andre mennesker og har et ønske om å hjelpe andre med deres utfordringer i livet. Som gestaltterapeut opplever jeg, å ha verktøy for dette. Mennesket er ansvarlig for sitt eget liv innenfor de begrensningene omgivelsene gir. Å bli oppmerksom på det som faktisk er, for deretter å ta valg og søke mening for sitt liv, her og nå. Dette er spennende og interessant å utforske, både i terapirommet og i eget liv. Legger vi ansvar for våre følelser over på annet eller andre, fornekter vi det eksistensielle faktum at det er bare jeg som kan tenke og leve som meg. Vi kan også fraskrive oss ansvar ved å tro at vi alltid vet alt selv, og skal klare oss selv, og derfor ikke tør søke støtte.

ERFARING og UTDANNING

I sin tidligere profesjonelle karriere har hun jobbet mange år i norsk platebransje og som arrangør av kunst og kultur arrangementer. Som psykoterapeut har Gry erfaring med temaer som uro/angst, nedstemthet, leve med sykdom, å være pårørende, barnløshet. Hun har også spesiell interesse for den ofte mistolkede pasientgruppen ME syke og deres pårørende. Interessen ligger i hvordan leve best mulig med de begrensningene denne og andre sykdommer gir. Gry har fire årig grunnutdanning som Gestaltterapeut, fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole i Oslo. Ved siden av i sin privatpraksis som terapeut, holder Gry nå på med Etterutdanningen ved Norsk Gestalt Institutts Høyskole.

Gry Widerberg

Bygdøy allé 21 Oslo 0262

9280 9729

Last ned min personvernerklæring her:

Personvernerklæring_GryW

 

Du finner mer informasjon om meg på Facebook, Linkedin og min nettside gestalt.widerberg.no

Del gjerne med andre: