- HEIDI GAUPSETH -

 Gestaltpsykoterapeut og godkjent veileder MNGF, Høyskolelektor, Siviløkonom

Jeg er opptatt av...

...det menneskelige møtet. Det er i bekreftende samspill; deltakende, nysgjerrig og tilstede vi utvikler oss som mennesker og kjenner at vi er til - på godt og vondt. Jeg er opptatt av å se på symptomer som en mestringsstrategi - en kreativ tilpasning. Jeg tror all atferd er uttrykk for den beste måten vi vet å ivareta oss selv på i en gitt situasjon. Hvorfor skulle vi ellers gjøre som vi gjør? Jeg ønsker å bidra til møter hvor vi sammen kan utforske livet som det er, se flere muligheter og komme i bevegelse igjen.

 

Jeg tilbyr terapi, profesjonelle samtaler og veiledning, 

 

ERFARING

Jeg driver privat praksis som psykoterapeut og veileder og underviser ved terapeututdanningen ved Norsk Gestaltinstitutt (NGI). Jeg har vært en del av NRC (Flykninghjelpen) sitt debriefteam. Jeg har lang erfaring fra personlig utvikling og kroppsorienterte praksiser som dans, meditasjon, yoga og pilates, motivert av at jeg utviklet bulimi i slutten av tenårene. Jeg jobber mye med unge voksne samt voksne som strever med livet som voksen. I mitt "tidligere liv" jobbet jeg i 10 år med ledelse og HR/OU i Aftenposten før jeg begynte en sakte bevegelse over i et nytt yrkesløp som gestaltpsykoterapeut. På veien jobbet jeg noen fine år som administrativ leder ved Black Box Teater i Oslo. Mitt møte med gestaltterapien ble som å komme hjem.

UTDANNING

Jeg er utdannet gestaltterapeut og veileder fra NGI og har etter- og veilederutdanning fra samme sted. Jeg deltok våren 2015 på Villa Sult-utdannelsen ”Psykoterapi for spiseforstyrrelser”. Jeg har en ettårig kunstfaglig utdannelse fra Steinerhøyskolen i Oslo. NLP Master Practitioner (2000). Jeg er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI (87) med masterprogram i endringsledelse og organisasjonsfag fra samme sted.

Jeg har videreutdanning i NATouch – Nevro Affektiv Touch med Dr. Aline LaPierre. Metoden er en helhetlig modell som integrerer relasjonell og psykodynamisk psykoterapi med terapeutisk bruk av berøring og arbeid direkte med kropp. Metoden er bygget på nyere kunnskap om nervesystemet og polyvagal teori. NATouch har integrert denne kunnskapen i en helhetlig tilnærming. Les mer her: https://neuroaffectivetouch.com/about/what-is-neuroaffective-touch/ Som gestaltterapeut som alt jobber med å integrere det som skjer i kropp, tanker og følelser, blir NATouch en videreutvikling og fordypning av min praksis – der også berøring kan tas i bruk dersom klienten er åpen for dette. Klienten lærer også hvordan hen selv kan berøre egen kropp for å regulere nervesystemet (selftouch). Traumer og fikserte gestalter er ofte ikke tilgjengelig for oss med vårt bevisste sinn, men kroppen husker og kan fortelle vår historie. Som terapeut kan jeg støtte prosessen med å integrerer historien din og bidra til at du kan leve din historie uten å tro at den skal gjenta seg hver gang en liknende situasjon oppstår.

Jeg deltar for tiden i en toårig, internasjonal veiledertrening (Supervision-training) hos Dr. Marguerita Spagnulo-Lobb i Italia.

PUBLIKASJONER:

Les gjerne noen av mine essays eller fagartikler. God leselyst!

Jeg har spesiell kompetanse i og erfaring med å jobbe med følgende tema:

  • Samtaler med ungdom og  unge voksne.
  • Eksistensielle utfordringer, livskriser, tap av mening og sorg
  • Problematisk forhold til kropp og mat
  • Angst og depresjoner
  • Relasjonelle utfordringer i familien
  • Vansker med å etablere og leve i nære relasjoner (tilknytningsproblematikk – utviklingstraumer)
  • Faglig, profesjonell veiledning - til gestaltterapeuter MNGF og andre faggrupper med behov for veiledning.

Ta gjerne kontakt med meg for en avtale

Gestaltpsykoterapeut og veileder

Sentrum psykoterapi & veiledning

Heidi Gaupseth

Rosenkrantzgate 10 A, 6 etg. (til venstre for inngang til Oslo Nye Teater) Oslo

97141304

Du kan laste ned min personvernerklæring her:

Personvernerklaring-HGG-V1_2

Du finner mer informasjon på min nettside: gaupseth.no

Du kan lese mer om Sentrum psykoterapi & veiledning her.

Del gjerne med andre: