Margareta Stridsberg - Usterud

Jeg tilbyr samtaler på engelsk, norsk og svensk

for voksne, ungdommer og par.

I tillegg jobber jeg med coaching og karriereveiledning privat og i bedrifter.

 

”Det du vet om, kan du gjøre noe med.
Det du ikke vet om, gjør noe med deg.”
(Konfucius)

FOKUS

Sentralt i mitt arbeid er ivaretagelse av personens egne ressurser. Jeg er opptatt av selvstøtte, å kjenne på mestring av å være trygg i eget sellskap! Profesjonelle samtaler, terapeutiske eller veiledende, gir støtte til å videreutvikle ens potensial, og styrke ens relasjonelle ferdigheter. Ved økt oppmerksomhet på egen adferd, og hvordan en lar seg påvirke i møte med andre, kan vi skape et fundament for endrede mestringsstrategier. Samtalene fokuserer på hva som skjer med oss i møte med andre, hva vi føler, og hvem vi blir i en gjitt situasjon.

Som samtalepartner vil jeg møte deg med respekt og ydmykhet ovenfor det du bringer inn i møte med meg!

ERFARING

Jeg har arbeidet med professjonelle samtaler siden 2007 i privat praksis. Mine klienter kommer som privatpersoner, toppidrettsutøvere, ledere i bedrifter, studenter eller med sin partner i parterapi. Min styrke som terapeut og veileder ligger i prestasjonsutfordringer, mestringsstratesjier, konflikter og samliv. Jeg har egen erfaring med sorgarbeid i forbindelse med sykdom, demens, tap av familie og unge personer. Mange får i slike sammenheng utfordringer med å mestre sin livssituasjon både privat og i jobbsammenheng. 

Jeg har i flere år veiledet og støttet toppidrettsutøvere på nasjonalt og internasjonalt nivå. Sammen med utøverne arbeider jeg bl.annet med teknikker som er mestringsutløsende hvilket fungerer like bra ovenfor utfordrende og krevende stunder, som eksamen, rettsaker og andre fremføringer. I tillegg har jeg lang erfaring med karriereveiledning - der vi jobber med å finne frem til dine nøkkelkvalifikasjoner. 

Som partner i konsulentselskapet Keiron as, deltar jeg i utvikling av kursdesign, pedagogiske og praktiske opplegg, samt prosessmessig utforming av lederseminarer. Der får jeg også mulighet å utforske og observere betydningen av å være i relasjon og at trygge omgivelser skaper grobunn for vekst, aksept og utvikling. Jeg er også engasjert som veileder i Podium AS som er en privat tiltaksarrangør for NAV. 

 

UTDANNING

Jeg har grunn,- og etterutdanning (4+2 år) fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole i Oslo.
Sertifisert kursinstruktør for samlivsprogrammet PREP, utviklet av Modum Bad.

1 år kurs i Toppidrett & Psykologi

Flere gjennomførte kurs innen lederutvikling med fokus på:

  • Prestasjonsorientering; Prestasjonsforbedringer gjennom gode lederteam og teamkompetanse.
  • Å tåle lederrollen; Forventninger og sosialt ansvar som leder.
  • Vekst og fall i organisasjoner; Hva fremmer vekst og hva hindrer fall.
  • Resultatoppnåelse i en multikulturell hverdag; Hvordan forskjellighet skaper utvikling.

 

Margareta Stridsberg-Usterud

Bygdøy Allè 21 0262 Oslo

+47 93238099

Du finner mer informasjon om meg her på Linkedin, Facebook og nettsiden for Keiron as.

Del gjerne med andre: