Vibeke Visnes

- tilbyr individualterapi, parterapi og holder grupper, kurs og seminarer.

I sense you you sensing me sensing you
I feel you feeling me feeling you.

(Dr. Ruella Frank, Somatic Experience og Gestaltterapeut)

FOKUS

Jeg er opptatt av relasjoner og hvor sentral begrepet kontakt er for å bli sett, hørt og møtt. I dagens hektiske samfunn står vi i fare for å miste det viktigste element i det å være menneske – gode relasjoner, tillit og tilhørighet. Gestaltterapien har gode metoder for å beskrive hvordan vi har lært oss å tilpasse oss miljøet og hva vi kan gjøre for å skape gode erfaringer og møter. Jeg ønsker å medvirke til, både som terapeut og formidler, at samfunnet og enkeltmennesket vil bli oppmerksomme på det viktige i det å være tilstede – for hverandre og for seg selv.

ERFARING

Vibeke har hatt egen privatpraksis siden 2008 og er en av etablerene av BA 21 psykoterapi og veiledning. Hun har mye erfaring i arbeid med angst , relasjonsproblematikk og traumer. Hun er også klinisk sertifisert parterapeut. Vibeke er sentral i arbeidet med publikasjonen “Gestalt magasinet” og hun er engasjert i Podium AS, en tiltaksarrangør for NAV, som veileder, team- og fagansvarlig.

UTDANNING

Vibeke Visnes arbeider gjennom sitt doktorgradsarbeid med et forskningsprosjekt i psykoterapi om relasjonstraumer, tilknytnings- og utviklingspsykologi. Hun har en Master of Science (Msc) i Gestaltterapi fra Middelsex University, og har grunn (4 år)- , etter (2 år)- og veilederutdanning (2 år) fra Norsk Gestaltinstitutt i Oslo. Hun har også ulike kurs i ”Somatic Experiences” – kroppsorienterte tilnærminger til psykoterapi, kunstterapeutiske teknikker, yoga og mindfulness. Hun har erfaring fra NAV tiltak rettet mot ungdom.

Del gjerne med andre: